Home

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap - Huur

SAMEN BETAALBAAR HUREN

IN HET BUITENGEBIED!

Ni'je Naobers is een pilotproject van de buurtschappen Winterswijk, begeleid door DKK Gelderland met steun van de provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk.

Het project is landelijk één van de 14 koploperprojecten Wooncoöperaties van Platform31.

OVER CPO-H

CPO-H staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Huur.

In het kort komt dit woonconcept op het volgende neer:

  • Een groep mensen koopt samen een boerderij en verbouwt deze tot meerdere woningen
  • De boerderij wordt ondergebracht in een coöperatie waarvan de bewoners mede certificaathouder zijn. Zij huren hun huis van de wooncoöperatie

MEEDOEN?

Iedereen die wil wonen in het buitengebied van Winterswijk kan in hiervoor in aanmerking komen. Wel moet je aan de criteria voldoen!

HET PROCES

Op basis van de Buurtschappenvisie en de nota ‘Krimp biedt kansen’ is de werkgroep Wonen van de buurtschappen Winterswijk onder begeleiding van DKK Gelderland (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen) gestart met de pilot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Huur (CPO-H). De naam dit CPO-H project is Ni'je Naobers.

Doe mee aan de enquête Woon - en werkbehoeften buitengebied Winterswijk.

"ZONDER VEEL GELD TOCH MET JE PAARD OP EEN BOERDERIJ KUNNEN WONEN"

De Gelderlander, 25-02-2015

 

 

  • CPO-H staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-Huur
  • Het idee is dat een groep mensen samen een boerderij koopt en verbouwt tot meerdere woningen
  • De boerderij wordt ondergebracht in een coöperatie waarvan de bewoners aandeelhouder zijn. Zij huren hun huis van de coöperatie

 

Meer informatie:

DKK Gelderland

info@dkkgelderland.nl

0314-631168

Copyright @ All Rights Reserved